Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

AboutMD: KKU Medicine Club _ ข่าวสารของคุณ _ ผู้เข้า AboutMD.com ทะลุ 50,000 ครั้ง/เดือน

Posted by: Pond May 27 2007, 09:42 PM

เรียนชาว AboutMD.com ทุกท่าน

เป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งหลังจากเปิดการใช้งานมากว่า 5 ปี
สถิติการใช้งาน Web ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ
ล่าสุดการเข้าใช้ Web จะทะลุ 50,000 ครั้งต่อเดือนแล้ว
ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมให้สังคมแห่งนี้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงครับ

ทีมงาน AboutMD.com

Posted by: xmen2002 May 27 2007, 10:22 PM

QUOTE(Pond @ May 27 2007, 09:42 PM) *
เรียนชาว AboutMD.com ทุกท่าน

เป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งหลังจากเปิดการใช้งานมากว่า 5 ปี
สถิติการใช้งาน Web ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ
ล่าสุดการเข้าใช้ Web จะทะลุ 50,000 ครั้งต่อเดือนแล้ว
ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมให้สังคมแห่งนี้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงครับ

ทีมงาน AboutMD.com

อ่าน กราฟ มะออกอ่า....

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)